สินเชื่อเงินด่วนจาก ธกส. กู้ได้คนละ 50,000 ดอกถูก สมัครง่าย ได้ทุกคน

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ทางเรามีสินเชื่อตัวหนึ่งจาก ธ.ก.ส  มาดูกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ปัจจุบันสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง แน่นอนทุกคนจะต้องรู้ว่า ธนาคารการเกษตร เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 โดยให้มีการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท รวมถึงลงทะเบียน ธกส 10000 บาทซึ่งก่อนที่จะสมัครขอสินเชื่อ จะต้องมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าจะเข้าเงื่อนไข และมีสิทธิ์จะได้รับเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2565 หรือไม่

เงื่อนไข ธกสปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาทและลงทะเบียน ธกส 50,000 บาท 2565

ปัจจุบันสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง แน่นอนทุกคนจะต้องรู้ว่า ธนาคารการเกษตร เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 โดยให้มีการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท รวมถึงลงทะเบียน ธกส 10000 บาทซึ่งก่อนที่จะสมัครขอสินเชื่อ จะต้องมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าจะเข้าเงื่อนไข และมีสิทธิ์จะได้รับเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2565 หรือไม่

เป็นสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ที่จะให้เป็นเงินทุนเงินกู้ด่วนออนไลน์สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจะใช้ในการสร้างอาชีพทั้งด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่มีลักษณะของการสร้างรายได้ โดยการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท จะมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์
จะต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นทายาทในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19
จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ากับธนาคาร ธกส มาก่อน
จะต้องมีแผนการ เพื่อจะประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพทางด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ที่ใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มากนัก
ลงทะเบียน ธกส 50000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน acash ธกส
ถือว่าเป็นสินเชื่อแห่งปีจริงๆเป็นเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2565 ที่ให้ลงเทะเบียนขอสินเชื่อ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน จากความจำเป็นต่างๆ

ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 50,000 บาท
ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 12 เดือน และหากมีเหตุสุดวิสัยจะให้ได้ไม่เกิน 18 เดือน
ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนแรกอยู่ที่ 0% และตั้งแต่เดือนที่ 4 ขึ้นไป 6.50% ต่อปี
จะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยจะได้ 95%ของราคาที่ประเมินได้ สำหรับที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คนหรือบุคคลที่รับรองอย่างผู้ร่วมกู้จะได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

กรณีเคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส

ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดบัตรประชาชน เบอร์มือถือ กรอกไป 2 ครั้งยืนยันความถูกต้อง จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อ (เหมือนกับข้อแรก) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน สุดท้ายรอธนาคารนัดหมายอีกครั้ง

โดยจะมีเงื่อนไขในการสมัครดังนี้

วงเงินสูงสุดจะได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
ให้ระยะเวลาในการชำระคืนได้ไม่เกิน 1 ปี
จะต้องใช้หลักประกันวงเงินเป็นบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือใช้สินเทรัพย์จำนอง
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล
จะต้องเกษตรกรลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร ธกส
จะต้องอยู่ระกว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับธนาคาร ธกส
นอกจากลงทะเบียน ธกส 50000 บาทธกสปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท
เป็นสินเชื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจะให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตร ใช้ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีวงเงินที่จะให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR-2 โดยหากผู้ที่ต้องการจะสมัครขอสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ให้ติดต่อกับธนาคารสาขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2022 (2565)

ผู้ที่สามารถขอกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2022 (2565) ได้นั้น สามารถได้ทั้งผู้เคยกู้เดิม และผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส โดยแบ่งขั้นตอนลงทะเบียนเงินกู้ เงินด่วน ดังนี้

กรณียังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส
ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะ เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลประกอบอาชีพปัจจุบัน จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดจ่ายหนี้ วงเงินที่ต้องการ ระยะเวลาการผ่อนจ่าย เลือกวิธีผ่อนจ่าย ฯลฯ สุดท้ายตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากใครยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ ที่ยังไม่กระจ่าง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ https://www.baac.or.th/ ได้ตลอด 24 ชม. แล้วเรามาสร้างสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างสบายใจกันนะ

ขอขอบคุณที่มา    travelkub.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *