สินเชื่อ

เปิดกม.เลือกตั้ง ม.151 รู้อยู่แล้วแต่ยังสมัคร โทษอาญาหนัก

วันที่ 9 มิ.ย.2566 จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง เหตุการถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น เนื่องจากเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ ตาม มาตรา 151 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืน โดยจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต่อไปนั้น

ตามมาตรา 151 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม 2566 ระบุว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส. ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย

I9D6ZD.md.jpg

I9Dns9.md.jpg

I9DrmJ.md.jpg

I9DH9b.md.jpg

I9DVjf.md.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *